parallax background

O nas

Spółka Enviro-Tech powstała w 2010 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu handlowemu weszliśmy na rynek gospodarki odpadami bez kompleksów, a nowatorskie pomysły i rzetelność, którą oferujemy naszym klientom na każdym etapie współpracy stały się naszym znakiem rozpoznawczym.

Wykwalifikowani pracownicy i nowoczesny sprzęt pozwalają nam zapewniać fachową i kompleksową obsługę niemal w każdym aspekcie środowiskowym.

Wysoki poziom identyfikacji z indywidualnymi potrzebami naszych klientów oraz dopasowywanie oferty do konkretnych potrzeb czyni z nas partnera uczciwego i profesjonalnego.

Na przestrzeni lat naszej działalności firma wyspecjalizowała się w szeroko pojętych usługach asenizacyjnych począwszy od czyszczenia i serwisowania separatorów po skomplikowane czyszczenia ciągów technologicznych.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza Oferta

► okresowe przeglądy separatorów

► czyszczenie oraz serwis separatorów tłuszczu

► czyszczenie oraz serwis separatorów ropopochodnych

► naprawy, rozruchy oraz modernizacje z uwzględnieniem wymiany:

► pływaków

► mat filtracyjnych

► wkładów lamelowych

► samoczynnych zamknięć odpływu

► sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej zabudowanych urządzeń
► inspekcja TV instalacji kanalizacyjnej

► czyszczenie kanalizacji sanitarnej, technicznej i opadowej

► czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami

► ocena stanu technicznego kanalizacji i urządzeń na niej

► zamontowanych
► czyszczenie przepompowni deszczowych i sanitarnych

► czyszczenie stacji uzdatnia wody

► naprawy, rozruchy oraz modernizacacje z uwzględnieniem wymiany:

► kompletnych szaf sterowniczych lub elementów składowych

► agregatów pompowych

► sond hydrostatycznych

► wyłączników pływakowych i innych

► pomiary elektryczne w zakresie:

► rezystancji izolacji uzwojeń silników agregatów pompowych

► impedencji pętli zwarcia

► zabezpieczenia przeciwpożarowego i innych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi, uwzględniając specyfikę działalności, gałąź przemysłu i rodzaj odpadów generowanych przez dane przedsiębiorstwo.W zależności od potrzeb i indywidualnego typu działalności naszych klientów odbieramy odpady charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi przemysłu:

► lekkiego

► spożywczego

► chemicznego

► metalurgicznego

► elektromechanicznego

► drzewno-papierniczego

► paliwowo-energetycznego

Uzupełniając ofertę naszej firmy prowadzimy również doradztwo w zakresie dokumentacji i przygotowania sprawozdawczości wynikającej z obowiązków administracyjnych chociażby takich jak przygotowanie wniosków środowiskowych, naliczanie emisji oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

parallax background

Dokumenty

.

Pozwolenie
WER.A W-7660-2-5/l O

Na transport samochodowy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne


Decyzja
IR-OS.6233.70.2014

Pozwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów


Galeria realizacji